Profesionální tým

V současné době je ve firmě BHS Corrugated zaměstnáno v odborných profesích více než 250 zaměstnanců.

BHS Corrugated zaměstnává nanejvýš angažované a motivované zaměstnance. Jen takoví jsou schopni naplňovat podnikovou politiku, a tím posilovat konkurenceschopnost firmy na trhu práce.

Studenti

BHS Corrugated nabízí možnost zajištění praktického vyučování (odborné praxe) s cílem připravit žáky průmyslových škol na budoucí povolání v oboru strojírenství.

BHS již dlouhodobě spolupracuje na základě smlouvy o zajištění praktického vyučování se Střední průmyslovou školou, Tachov, Světce 1. BHS zabezpečuje odbornou praxi pro žáky, kteří se připravují na profese strojní mechanik, CNC obráběč kovů, elektrikář.

Pro zefektivnění odborné praxe žáků výše zmíněné střední průmyslové školy byla v jedné z provozoven BHS v Tachově, v ulici Stadtrodská, zřízena dílna praktického vyučování, která je technicky vybavena CNC soustruhy a frézkami.

V rámci odborného výcviku vyplácíme žákům odměny za produktivní činnost.

Volná pracovní místa – Česká republika

No news available.