Informace k užívání

Tato webová prezentace je společná pro firmy:

  • BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
  • Gesellschaft für Kooperation und Service GmbH
  • FivePoint Services GmbH Tourismus Travel Management


a její  česká verze pro firmu:

BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o., dále jen "provozovatel".
Společnost odpovědná za obsah prezentace je uvedena v patičce stránky jako informace provozovatele.

Zřeknutí se zodpovědnosti
Údaje uvedené na webových stránkách jsou pouze pro informační účely a nepředstavují závaznou nabídku od poskytovatele služeb. Ten je oprávněn ukončit běh webové prezentace, kdykoli buď zcela, nebo částečně, a nenese žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací.

Odkazy na stránky třetích stran
Provozovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek jiných provozovatelů, na které je možno nalézt odkaz v  této webové prezentaci. Provozovatel služby nemá žádný vliv na jejich design a obsah, a proto se výslovně distancuje od jejich obsahu. Toto prohlášení  platí také pro všechny odkazy nebo reklamní bannery,  které jsou na těchto stránkách umístěny. Používání těchto odkazů je na vlastní riziko uživatele.

Autorská práva / Značky
Provozovatel služeb si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu (fotografie, grafika a text), který poskytuje.  Jejich jakékoli další použití třetí stranou (zejména změny, kopírování, republikaci, přenos, distribuce a skladování)  vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatele.

Systém webových stránek je podle právních předpisů na ochranu softwaru chráněn autorskými právy. Užíváním Systému webové prezentace souhlasíte s podmínkami použití.

Informace k užívání

Tato webová prezentace je společná pro firmy:

  • BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH
  • Gesellschaft für Kooperation und Service GmbH
  • FivePoint Services GmbH Tourismus Travel Management


a její  česká verze pro firmu:

BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o., dále jen "provozovatel".
Společnost odpovědná za obsah prezentace je uvedena v patičce stránky jako informace provozovatele.

Zřeknutí se zodpovědnosti
Údaje uvedené na webových stránkách jsou pouze pro informační účely a nepředstavují závaznou nabídku od poskytovatele služeb. Ten je oprávněn ukončit běh webové prezentace, kdykoli buď zcela, nebo částečně, a nenese žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací.

Odkazy na stránky třetích stran
Provozovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek jiných provozovatelů, na které je možno nalézt odkaz v  této webové prezentaci. Provozovatel služby nemá žádný vliv na jejich design a obsah, a proto se výslovně distancuje od jejich obsahu. Toto prohlášení  platí také pro všechny odkazy nebo reklamní bannery,  které jsou na těchto stránkách umístěny. Používání těchto odkazů je na vlastní riziko uživatele.

Autorská práva / Značky
Provozovatel služeb si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu (fotografie, grafika a text), který poskytuje.  Jejich jakékoli další použití třetí stranou (zejména změny, kopírování, republikaci, přenos, distribuce a skladování)  vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatele.

Systém webových stránek je podle právních předpisů na ochranu softwaru chráněn autorskými právy. Užíváním Systému webové prezentace souhlasíte s podmínkami použití.